Fagområder

Advokat Heitmann tar saker innenfor de aller fleste rettsområder, og har særlig erfaring innen arbeidsrett, skifte, vergemål, fast eiendom unntatt overdragelser, erstatningsrett/forsikringssaker og straffesaker. 

Som klagesaksbehandler hos Fylkesmannen fikk Heitmann dyptpløyende kunnskap om plan- og bygningsrett. I tillegg har han arbeidet i "andre linje" som veileder overfor kommunene på dette området. Dette er verdifull kunnskap i forbindelse med byggesøknader. Man vil også kunne spare betydelige ressurser ved å engasjere Advokat Heitmann i den forutgående reguleringsprosessen.

Arbeidsrett er et område som i dag er regulert av en mengde lovbestemmelser og avtaleverk. Truls Heitmann har utstrakt erfaring innenfor dette området både i og utenfor rettssalen. Han har i tidligere arbeidsforhold blant annet representert Fagforbundet i Nord-Norge, og kan tilby ekspertise til så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.

Kontrakter

 

Kontrakter i en eller annen form er til tider viktig for oss alle. Advokat Heitmann har bred erfaring innenfor kontraktsforhandling og avtalerevisjon, og finner gjerne de gode løsningene som alle parter er fornøyde med.

Bistand i straffesaker fordrer en balanse mellom opposisjon mot og samarbeid med påtalemyndigheten som Advokat Heitmann har utstrakt erfaring med å håndtere.

Forsikringssavtaler er enkle å inngå, men ofte har man grunn til å lure på om oppgjøret etter en skade er i samsvar med avtalen. Advokat Heitmann hjelper deg å vurdere dette nærmere og fremmer eventuelt saker mot forsikringsselskapet for at du skal få det du har krav på.

Barnevern- og familiesaker samt skifte kaller på særlig fintfølelse i tillegg til den rene jussen. Vi ivaretar alle aspekter i slike saker. Et tema som ble aktuelt med den siste vergemålsloven er såkalte fremtidsfullmakter. Vi bistår med råd og veiledning knyttet til vergemål og fremtidsfullmakter og kan sette opp slik fullmakt for deg. Se under Prisinformasjon for fastpris. 

Særlig aktuelle fagområder i stikkord:

  • arbeidsrett
  • arv
  • barn- og familie 
  • erstatningsrett/forsikring
  • fast eiendom
  • kontrakt
  • plan- og bygningsrett
  • skifte
  • straffesaker
  • vergemål og fremtidsfullmakt